Masz pytania? +48 600 950 104 lub +48 662 108 088 Zarejestruj się

e-Rybnik - projekt dla Rybnika.

9 lutego w Rybniku Prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz Prezes e-Izby Patrycja Sass Staniszewska podpisali list intencyjny ws realizacji w Rybniku e-strategii.
Po dopracowaniu wszystkich szczegółów w maju 2017 w Rybniku rozpoczęliśmy realizacje badań online lokalnej społeczności.
Wyniki badań - odpowiedzi na pytania postawione w ankietach są podstawą do przygotowania i opracowania dokumentu "e-Rybnik. Kierunki działań Miasta Rybnika w zakresie cyfryzacji na lata 2017 oraz 2018". 

Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału w badaniu i wypełnieniu krótkiej ankiety online. Z każdej wypełnionej przez Was ankiety przekażemy 1 zł na lokalną fundację - Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie z siedzibą w Rybniku. 

 

Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika 

"Rybnik jest pierwszym miastem w Polsce, w którym Izba Gospodarki Elektronicznej wdraża e-Strategię i przeprowadza badania ankietowe skierowane do różnych grup lokalnej społeczności. Cieszymy się, że poprzez zrealizowane przez e-Izbę badania poznamy rzeczywisty stan wiedzy i umiejętności cyfrowych mieszkańców, przedsiębiorców i samorządowców.

Wyniki badań oraz rekomendacje zawarte w opracowywanej e-strategii pozwolą nam lepiej dopasować aktywności, wdrażane lokalnie projekty, a także sposób ich realizacji, promocji i komunikacji do oczekiwań i lokalnych potrzeb w kontekście procesów cyfryzacji, które każdego dnia obejmują kolejne aspekty naszej codzienności.

Serdecznie zachęcam do udziału w badaniu każdego z mieszkańców Rybnika i okolicznych gmin powiatu Rybnickiego, przedsiębiorców prowadzących firmy na tym terenie, a także pracowników samorządowych!

Tylko razem, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami, możemy stworzyć sprawnie funkcjonujące e-miasto służące e-obywatelom z Rybnika i okolicznych gmin."

Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika.

 

ZAPRASZAMY NA PODSTRONĘ REALIZOWANEGO KONKURSU "INTERNETEM W SMOG!"

 

Co to jest "e-Rybnik" i dlaczego powstaje? 

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu online, które e-Izba realizuje w ramach e-projektu dla Miasta Rybnika. Udział w ankiecie to możliwość precyzyjnego wskazania aspektów, które miasto powinno wziąć pod uwagę, aby podnieść jakość i komfort codziennego życia mieszkańców, samorządowców oraz warunków prowadzenia biznesu z uwzględnieniem wyzwań i możliwości, jakie daje postępująca cyfryzacja gospodarki.

Badania ankietowe realizowane  przez Izbę Gospodarki Elektronicznej to pierwszy etap opracowywanego dla Miasta dokumentu "e-Rybnik".  Wyniki zebranych ankiet pozwolą autorom dokumentu określić stan wiedzy i umiejęt ości cyfrowych mieszkańców Rybnika, lokalnych  przedsiębiorców oraz samorządowców,  a także poznać ich oczekiwania i potrzeby związane z komfortowym funkcjonowaniem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Wyniki badań będą podstawą do określenia aktywności i projektów, jakie  należy wdrożyć w mieście w najbliższych miesiącach i latach, aby podnieść poziom kompetencji cyfrowych w różnych grupach lokalnej społeczności oraz wprowadzić istotne zmiany w modelu działania lokalnego samorządu. 

Rekomendacje zawarte w oparcoawniu e-Rybnik na podstawie wyników ankietowych wskażą, jak - w sposób spójny z działaniami wdrażanymi lokalnie przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju - rozwijać e-miasto oraz zwiększyć konkurencyjność regionu na tle innych samorządów w Polsce.

 

e-Rybnik to projekt realizowanych w Rybniku w dwóch etapach.


Etap 1. 

Badania ankietowe lokalnej społeczności podzielone są na trzy grupy docelowe:

  • Mieszkańcy - wszystkie grupy lokalnej społeczności w tym studenci, seniorzy, uczniowie szkół średnich, bezrobotni i inne 
  • Biznes - przedsiębiorcy mający siedzibę swojej firmy w Rybniku lub oddział/filię niezależnie od profilu działalności oraz wielkości biznesu
  • Samorząd i administracja - pracownicy Urzędu Miasta, pozostałych urzędów oraz jednostek samorządowych, szkół, przedszkoli i innych instytucji działaljących w Rybniku

W oparciu o zebrane dane ankietowe zostanie przygotowany dokument "Kierunki działań Miasta Rybnika w zakresie cyfryzacji na lata 2017 oraz 2018" opisujący wyniki badań oraz rekomendacje do wdrożenia na lata 2017 oraz 2018 i długofalowo w Rybniku. Dokument  zostanie przekazany na ręce Pana Prezydenta Piotra Kuczery oraz publicznie zaprezentowany we wrześniu / październiku 2017. 

 

Etap 2.

Wdrożenie rekomendacji opisanych w dokumencie "Kierunki działań Miasta Rybnika w zakresie cyfryzacji na lata 2017 oraz 2018". W ramach wdrożenia w oparciu o wyniki badań dla różnych grup lokalnej społeczności zostaną zrealizowane konkretne aktywności mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji cyfrowych. Zakłada się, że realizacja profesjonalnych szkoleń, spotkań, konferencji, przygotowanie poradników i przekazanie precyzjnie przygotowanej dla poszczególnych grup docelowych wiedzy wpłynie także na podniesienie świadomości, usprawni działanie samorzadu oraz poprawi konkurencyjność lokalnego biznesu. 

ZAPRASZAMY DO PODSTRONĘ REALIZOWANEGO WYDARZENIA "TYDZIEŃ CYFROWY W RYBNIKU" >>> 

 

 

Na wszystkie pytania dotyczące realizowanego projektu "e-Strategia dla Rybnika" odpowie Robert Duda, Menedżer ds rozwoju regionalnego e-Izby oraz koordynator projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa.
email. biuro@eizba.pl