Masz pytania? +48 600 950 104 lub +48 662 108 088 Zarejestruj się

Oferta Partnerska projektu #PRGC Izby Gospodarki Elektronicznej

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy przy realizowanych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej w ramach projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa (#PRGC) w roli PARTNERA GŁÓWNEGO WYDARZENIA LUB PARTNERA WYDARZENIA.

Warto wykorzystać przygotowane i opracowane przez ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej wydarzenia do skutecznej promocji i dotarcia ze swoją ofertą do Państwa grupy docelowej.
 

Co charakteryzuje realizowane przez nas projekty #PRGC:

 • Duży, ogólnipolski zasięg informacji na temat realizowanych projektów poprzez kanały własne i media partnerskie,
 • Bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich wydarzeń i aktualność prezentowanej tematyki,
 • Udział w konferencjach i warsztatach najwyższej jakości ekspertów branżowych z Polski i zagranicy, 
 • Szeroka współpraca z mediami branżowymi oraz mediami ogólnopolskimi tradycyjnymi oraz elektronicznymi,
 • Współpraca i wsparcie przy realizacji projektów przez wyspecjalizowane urzędy i instytucje centralne, lokalne oraz branżowe,
 • Udział w wydarzeniach sprofilowanych grup docelowych dla danej tematyki,
 • Bardzo szeroka, profesjonalna promocja wydarzeń w ramach programów reklamowych AdWords oraz Facebook Ads,
 • Stała współpraca i nadzór merytoryczny uczelni wyższych oraz organizacji branzowych i biznesowych, 

 

 

 

I. Konferencje lokalne dla biznesu #PRGC 

Docelowym uczestnikiem każdej z lokalnych konferencji dla biznesu jest grupa 100-150 przedsiębiorców z miasta, w którym odbywa się wydarzenie oraz okolicznych miast i gmin w promieniu do 50 km.
Konferencje są realizowane we współpracy z lokalnym samorządem, uczelniami wyższymi, organizacjami biznesowymi i spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych mediów, lokalnych liderów opinii oraz samorządowców i przedstawicieli lokalnych organizacji biznesowych, naukowych i studenckich.
Harmonogram i miejsca realizacji Konferencji znajdziecie Państwo w kalendarzu projektu PRGC tutaj >

W ramach oferty partnerskiej oferujemy:
 

1. PARTNER GŁÓWNY/PLATYNOWY KONFERENCJI: 

 • Tytuł PARTNERA GŁÓWNEGO LUB PLATYNOWEGO wydarzenia
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie konferencji (2 standardowe bloki czasowe)
 • Wystawienie stoiska firmowego + 2-3 roll-upy na terenie miejsca realizacji konferencji, w tym min. jeden na scenie lub w jej okolicach
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji - obligatoryjnie dla każdego uczestnika podczas rejestracji obecności
 • Bardzo duża promocja partnera w materiałach poprzez reklamy i promocję każdego wydarzenia w Google Adwords, Facebook Ads
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Wywiad z partnerem i jego publikacja w materiałach pokonfrencyjnych oraz kwartalniku e-Izby
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji

Oferta dla jednej lokalnej konferencji = 5000,00 zł (netto, dla członków e-Izby)
Oferta dla jednej lokalnej konferencji = 10000,00 zł (netto, dla firm niezrzeszonych w e-Izbie)

 

2. PARTNER KONFERENCJI: 

 • Tytuł PARTNERA wydarzenia
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie konferencji (1 standardowy blok czasowe)
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Możliwość ekspozycji jednego roll-upa na terenie miejsca realizacji konferencji
 • Możliwość dystybucji kuponów rabatowych/ulotek do pobrania na terenie miejsca realizacji konferencji

Koszt dla jednej lokalnej konferencji = 1500,00 zł (netto, dla członków e-Izby)
Koszt dla jednej lokalnej konferencji = 3000,00 zł (netto, dla firm niezrzeszonych w e-Izbie)


 

 

II. Szkoła Gospodarki Cyfrowej Lokalnie #PRGC oraz wydarzenia "Grillowanie z e-Izbą".

W każdych warsztatach prowadzonych w 2 lub 3 blokach tematycznych po 120 minut przez ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej bierze udział grupa 20-30 zainteresowanych osób. 
Warsztaty z uwagi na bardzo wysoki poziom merytoryczny spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem lokalnego biznesu, a także mediów i przedstawicieli lokalnych organizacji biznesowych, naukowych i studenckich. 
Harmonogram i miejsca realizacji Szkoły Gospodarki Cyfrowej Lokalnie znajdziecie Państwo w kalendarzu projektu PRGC tutaj >

Harmonogram i miesca realizacji wydarzeń "Grillowanie z e-Izbą" tutaj >

W ramach oferty partnerskiej oferujemy: 
 

1. PARTNER GŁÓWNY SZKOŁY GOSPODARKI CYFROWEJ LUB WYDARZENIA "GRILLOWANIE Z E-IZBĄ":

 • Tytuł PARTNERA GŁÓWNEGO wydarzenia
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie warsztatów lub wydarzenia "grillowanie z e-Izbą"
 • Bardzo duża promocja partnera w materiałach poprzez reklamy i promocję każdego wydarzenia w Google Adwords, Facebook Ads
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Możliwość kolportażu materiałów reklamowych partnera podczas warsztatów i wydarzenia "Grillowanie z e-Izbą"

Oferta dla jednej szkoły lokalnie/warsztatów/Grillowania z e-Izbą (wydarzenia 1 dniowe) = 2000,00 zł (netto, dla członków e-Izby)
Oferta dla jednej szkoły lokalnie/warsztatów /Grillowania z e-Izbą (wydarzenia 1 dniowe)  = 4000,00 zł (netto, dla firm niezrzeszonych w e-Izbie)

Oferta dla Letniej Szkoły Gospodarki Cyfrowej w Tarnowie (wydarzenie 3 dniowe) = 3500,00 zł (netto, dla członków e-Izby)
Oferta dla Letniej Szkoły Gospodarki Cyfrowej w Tarnowie (wydarzenie 3 dniowe) = 7000,00 zł (netto, dla firm niezrzeszonych w e-Izbie)


 

 

III. Ogólnopolska 2-dniowa konferencja "Cyfryzacja w samorządzie". #PRGC

Konferencja odbędzie się 30.11.2017 - 01.12.2017 w Ustroniu/Wiśle w województwie śląśkim.
W Konfrecji wezmą udział Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i wójtowie samorządów z całej Polski. Grupą uczesniczącą w Konferencji są także naturalnie Sekretarze i Skarbnicy Gmin, przedstawiciele Radnych, a także organizacji, firm, uczelni wyższych i instytucji zainteresowanych procesami cyfryzacji w samorządach.
Więcej informacji na temat konferencji Cyfryzacja w sarzmoądzie, realizowanej w ramach projektu  #PRGC znajdziecie Państwo tutaj >

W ramach oferty partnerskiej oferujemy:
 

1. PARTNER PLATYNOWY CAŁEJ KONFERENCJI: 

 • Tytuł PARTNERA GŁÓWNEGO LUB PLATYNOWEGO wydarzenia
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie konferencji (2 standardowe bloki czasowe)
 • Wystawienie stoiska firmowego + 2-3 roll-upy na terenie miejsca realizacji konferencji, w tym min. jeden na scenie lub w jej okolicach
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji
 • Bardzo duża promocja partnera w materiałach poprzez reklamy i promocję wydarzenia w Google Adwords, Facebook Ads
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Wywiad z partnerem i jego publikacja w materiałach pokonfrencyjnych oraz kwartalniku e-Izby
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji - wręczanych każdemu podczas rejestracji na konferencji

Propozycja kwotowa = 25000,00 zł (netto)
+ rabat 20% dla firm członkowskich e-Izby.

 

2. PARTNER CAŁEJ KONFERENCJI: 

 • Tytuł PARTNERA wydarzenia
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie konferencji (1 standardowy blok czasowe)
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Możliwość ekspozycji jednego roll-upa na terenie miejsca realizacji konferencji
 • Możliwość dystybucji kuponów rabatowych/ulotek do pobrania na terenie miejsca realizacji konferencji

Oferta  = 8000,00 zł (netto)
+ rabat 20% dla firm członkowskich e-Izby.

 

3. PARTNER GŁÓWNY JEDNEGO Z CZTERECH BLOKÓW KONFERENCJI: 

 • Tytuł PARTNERA GŁÓWNEGO LUB PLATYNOWEGO BLOKU
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie panelu konferencji (2 standardowe bloki czasowe)
 • Wystawienie stoiska firmowego + 2-3 roll-upy na terenie miejsca realizacji konferencji, w tym min. jeden na scenie lub w jej okolicach
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji
 • Bardzo duża promocja partnera w materiałach poprzez reklamy i promocję każdego wydarzenia w Google Adwords, Facebook Ads
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Wywiad z partnerem i jego publikacja w materiałach pokonfrencyjnych oraz kwartalniku e-Izby
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji

Oferta  = 5000,00 zł (netto)
+ rabat 20% dla firm członkowskich e-Izby.

 

4. PARTNER JEDNEGO JEDNEGO Z CZTERECH BLOKÓW KONFERENCJI:

 • Tytuł PARTNERA wydarzenia
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie konferencji (1 standardowy blok czasowe)
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Możliwość ekspozycji jednego roll-upa na terenie miejsca realizacji konferencji
 • Możliwość dystybucji kuponów rabatowych/ulotek do pobrania na terenie miejsca realizacji konferencji

Oferta  = 2000,00 zł (netto)
+ rabat 20% dla firm członkowskich e-Izby.


 

 

IV. Ogólnopolska 2-dniowa konferencja "Cyfryzacja w medycynie". #PRGC

Konferencja odbędzie się 14-15.12.2017 w Ustroniu/Wiśle w województwie Śląskim. W Konfrecji wezmą lekarze, stomatolodzy, przedstawiciele klinik, szpitali, przychodni, przedstawiciele organizacji lokalnych i centralnych, a takze instytucji medycznych oraz zdrowotnych. W konferencji wezmą udział takżę eksperci oraz praktycy reprezentujący firmy usługowe, produkcyjne oraz doradcze działające w zakresie wdrażania rozwiązań dla e-medycyny oraz e-zdrowia w Polsce, Europie i na całym świecie. Konferencja to doskonały sposób na dotarcie i wypromowanie swojej oferty usługowej lub produktowe skierowanej do instytucji oraz organizacji i firm medycznych oraz zdrowotnych w kontekście rozwoju e-medycyny.   
Więcej informacji na temat konferencji Cyfryzacja w sarzmoądzie, realizowanej w ramach projektu  #PRGC znajdziecie Państwo tutaj >

W ramach oferty partnerskiej oferujemy:
 

1. PARTNER PLATYNOWY CAŁEJ KONFERENCJI: 

 • Tytuł PARTNERA GŁÓWNEGO LUB PLATYNOWEGO wydarzenia
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie konferencji (2 standardowe bloki czasowe)
 • Wystawienie stoiska firmowego + 2-3 roll-upy na terenie miejsca realizacji konferencji, w tym min. jeden na scenie lub w jej okolicach
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji
 • Bardzo duża promocja partnera w materiałach poprzez reklamy i promocję wydarzenia w Google Adwords, Facebook Ads
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Wywiad z partnerem i jego publikacja w materiałach pokonfrencyjnych oraz kwartalniku e-Izby
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji - wręczanych każdemu podczas rejestracji na konferencji

Oferta  = 20000,00 zł (netto)
+ rabat 20% dla firm członkowskich e-Izby.

 

2. PARTNER CAŁEJ KONFERENCJI: 

 • Tytuł PARTNERA wydarzenia
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie konferencji (1 standardowy blok czasowe)
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Możliwość ekspozycji jednego roll-upa na terenie miejsca realizacji konferencji
 • Możliwość dystybucji kuponów rabatowych/ulotek do pobrania na terenie miejsca realizacji konferencji

Oferta = 8000,00 zł (netto)
+ rabat 20% dla firm członkowskich e-Izby.

 

3. PARTNER GŁÓWNY JEDNEGO Z CZTERECH BLOKÓW KONFERENCJI: 

 • Tytuł PARTNERA GŁÓWNEGO LUB PLATYNOWEGO PANELU
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie panelu konferencji (2 standardowe bloki czasowe)
 • Wystawienie stoiska firmowego + 2-3 roll-upy na terenie miejsca realizacji konferencji, w tym min. jeden na scenie lub w jej okolicach
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji
 • Bardzo duża promocja partnera w materiałach poprzez reklamy i promocję każdego wydarzenia w Google Adwords, Facebook Ads
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Wywiad z partnerem i jego publikacja w materiałach pokonfrencyjnych oraz kwartalniku e-Izby
 • Kolportaż materiałów reklamowych elektronicznie oraz fizycznie podczas konferencji

Oferta  = 5000,00 zł (netto)

 

4. PARTNER JEDNEGO Z DWÓCH PANELI W RAMACH DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI: 

 • Tytuł PARTNERA wydarzenia
 • Logotyp partnera we wszystkich materiałach o wydarzeniu
 • Wystąpienie w trakcie konferencji (1 standardowy blok czasowe)
 • Promocja partnera w zapowiedziach medialnych oraz materiałach pokonferencyjnych u patronów medialnych wydarzenia i innych mediów
 • Możliwość ekspozycji jednego roll-upa na terenie miejsca realizacji konferencji
 • Możliwość dystybucji kuponów rabatowych/ulotek do pobrania na terenie miejsca realizacji konferencji

Oferta  = 2000,00 zł (netto)
+ rabat 20% dla firm członkowskich e-Izby.

 

Kontakt z nami.

Zainteresowanych ofertą współpracy Partnerskiej przy realizowanych przez  Izbę Gospodarki Elektronicznej inicjatywach w ramach projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa zaparszamy do współpracy. 
Robert Duda,
Meneżer ds rozwoju regionalnego e-Izby
Koordynator projektów #PRGC 
tel. 600 950 104
email: robert.duda@eizba.pl 
 

Do zobaczenia na lokalnych wydarzeniach e-Izby w 2017!